Elaborarem un pla educatiu d'inclusió per als infants amb necessitats educatives específiques
Imprimir
Retiment de comptes
 
 • Assoliment: 10%Grau d'assoliment
 • PROPOSTES

  (PPS.044) Elaborar un pla local d'inclusió social adreçat a totes les persones en situació de risc i a tots els infants amb necessitats educatives especials.
  (PPS.097) Nens i nenes. Participem en el programa esportiu adreçat a nens/es en risc d'exclusió social que organitza la Regidoria de Benestar Social. Si bé el programa va adreçat a la inclusió dels nens/es en seccions esportives de clubs (federades), en el nostre cas la necessitat de tenir un nivell de domini del medi aquàtic alt fa impossible que els puguem incorporar en les seccions de natació o waterpolo. Per aquest motiu vàrem modificar la idea inicial i vàrem proposar realitzar cursets de natació, per aprendre a nedar o per perfeccionar.
  Els objectius del programa són:
  o Purament utilitari d'aprendre a nedar.
  o Participació dels nens/es en una activitat extraescolar.
  o Implicació dels pares/mares en l'activitat dels fills/es.

^