Impulsarem el Projecte Educatiu de Ciutat, entenent el procés d'educació i aprenentatge al llarg de tota la vida i en tots els àmbits
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 50%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.079) Impuls del Projecte Educatiu de Ciutat, entenent el procés d'educació i aprenentatge al llarg de tota la vida i en tots els àmbits.

^