Intensificarem la lluita contra la violència masclista i posarem tots els recursos necessaris per ajudar les dones que la pateixen
Imprimir
Retiment de comptes
 
 • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
 • PROPOSTES

  (PPS.024) Cercar recursos habitacionals per a dones que pateixen violència masclista
  (PPS.027) Garantir suport psicològic a persones que han patit violències de gènere durant el confinament
  (PPS.087) Continuïtat i reforç de les accions ja desenvolupades per lluitar contra la violència de gènere abans de la pandèmia per part de la regidoria d'Igualtat i amb estreta coordinació amb els serveis socials, mossos i policia local
  (PPS.023) Augmentar els recursos necessaris per reforçar els Serveis d'Informació i Atenció a la Dona, a causa de les situacions de risc de violència de gènere derivades de la situació de confinament
  (PPS.017) Programa d'ocupació per a dones víctimes de violència en el context de parella o exparella. Pla específic per a més grans de 50 anys, detecció de violència en més grans de 65 anys, protocols d'actuació, atenció amb mediadora i psicòloga, mares amb menors en situació de risc etcètera

^