Crearem i dinamitzarem la Casa de les Dones
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 90%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.025) Crear i dinamitzar l'espai de Casa de les Dones.
    (PPS.016) Reforçar els programes de suport a les famílies monoparentals i a les dones embarassades soles a través d'accions específiques, amb especial atenció a les que es troben en situació de vulnerabilitat, dones de fer feines, les que realitzen cures etcètera

^