Aplicarem la tarifació social a tots els preus públics municipals amb criteris d'accés universal i progressivitat
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 25%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.051) Aplicació de la tarifació social a tots els preus públics de l'ajuntament (Revisar els preus d'equipaments com l'escola de música o el CEM amb criteris d'accés universal i progressivitat)

^