Revisarem els procediments per ser més eficients i reduir les llistes d'espera en la tramitació dels ajuts socials i econòmics municipals
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 90%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.083) En les prestacions econòmiques d'urgència social, cal agilitar el procediment administratiu sense col·lapsar els diversos serveis municipals
    (PPS.036) Simplificar i millorar els protocols i l'administració dels serveis d'atenció social.
    (PPS.084) Millora dels circuits i procediments de tramitació de la Llei de Dependència, Servei d'Atenció Domiciliària i Teleassistència. Redimensionar l'impacte econòmic i les necessitats de personal per poder eliminar les llistes d'espera

^