Establirem uns ajuts econòmics per a famílies que hagin de comprar bolquers
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.045) Lliurament targeta a les famílies amb fills entre 0 i 1 anys per la compra de bolquers al municipi (conveni amb alguns establiments interessats? Establir un import màxim).

^