*Mesura urgent* Donarem suport a la creació d'un grup de voluntaris de Premià de Mar
Imprimir
Retiment de comptes
 
 • Assoliment: 90%Grau d'assoliment
 • PROPOSTES

  (PPS.048) Mantenir el grup de persones voluntàries per fer suport a les persones o famílies que han de fer un aïllament.
  (PPS.086) Creació d'una estructura fixa i coordinada de voluntariat que pugui respondre a emergències socials i sanitàries, prèvia coordinació amb les entitats que fa anys que ja col·laboren amb voluntaris
  (PPS.077) Potenciar el servei a la gent gran que viu sola o acompanyada d'una altra persona d'edat avançada i que no compta amb cap altre servei d'atenció domiciliària
  (SSP.025) Tornar a activar els grups de voluntaris.
  (SSP.056) Tornar a activar els grups de voluntaris.

^