Desenvoluparem programes específics per al col·lectiu LGTBI
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 25%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.028) Desenvolupament dels programes específics per al col·lectiu LGTBI.

^