Mantindrem els contractes vigents amb tots els proveïdors de l'ajuntament i ens assegurarem que compleixin amb als seus treballadors
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (REC.014) No suspendre els contractes que l'Ajuntament té vigents amb les empreses que presten serveis
    (REC.036) Assegurar que les empreses subcontractades de serveis externalitzats paguin les nòmines de totes les persones treballadores i, en el cas de projectes petits, estudiar que les assumeixi el mateix consistori incloent-hi també la gestió.

^