Signarem acords amb les entitats financeres perquè es comprometin amb el suport a l'economia local
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 50%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (REC.038) Desenvolupar acords amb entitats financeres per agilitzar el flux de préstecs cap als beneficiaris de les ajudes públiques, bé a través de préstecs directes d'aquests bancs o mitjançant instruments financers a través d'una línia de crèdits ICO
    (REC.011) Creació d'una línia de Microcrèdits per a empreses i autònoms per fer front al curt termini amb els seus proveïdors

^