*Mesura urgent* Estudiarem la viabilitat i impulsarem una solució logística per a la distribució a domicili de les vendes online del comerç i la restauració locals
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 25%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (REC.145) Estudi de viabilitat per a la promoció i concurs d'una solució logística per a les diferents ofertes online i a domicili tant del comerç com de la restauració que doni cobertura al nostre municipi i als possibles clients de les poblacions veïnes (tenint en compte serveis comarcals de repartiment sostenible en bicicleta).
    (REC.105) Creació d'una plataforma logística a Premià per repartiment a domicili
    (REC.070) També es podria considerar la centralització de recollida d'aquests productes fora de l'horari comercial en un punt cèntric, com podria ser l'aparcament del mercat municipal, on els cotxes podrien entrar, recollir la compra i sortir amb facilitat i que permetés la seva recollida en hores fora de l'horari comercial, per exemple fins a les 22 h, o fins i tot algunes hores en festiu, atès per personal que lliurés el producte comprat o creant un sistema de recollida automàtic o en taquilles, amb la presència d'un vigilant.
    (REC.053) Servei de transport i repartiment a domicili comú. Possibilitat de crear un servei municipal de repartiment tenint en compte serveis comarcals de repartiment sostenible en bicicleta

^