*Mesura urgent* Habilitarem espais com a vivers d'emergència gratuïts per a emprenedors
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 25%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (REC.082) Creació de vivers d'emergència, facilitar vivers d'empreses en dependències municipals per a aquells petits emprenedors que vulguin iniciar un negoci en època de COVID-19.
    (REC.073) Bonificacions dels preus públics per empreses del sector del comerç online amb l'objectiu d'atraure activitats que fomentin a nivell local la cultura empresarial del comerç online. (Aplicable especialment en els preus públics del viver d'empreses que es proposa en l'apartat d'empresa)

^