*Mesura urgent* Aplicarem un mètode legal i eficaç per a l'exempció (total o parcial) de l'aplicació de taxes, impostos i preus públics
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 90%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (REC.175) Bonificació i subvenció de les taxes de terrassa
    (REC.023) Impostos: ajornament o exempció impostos locals en funció de qui es troba amb més dificultats
    (REC.025) Modificar el calendari fiscal de l'Impost de vehicles per passar el rebut a partir de l'1 de juliol
    (REC.079) Ajudes en el pagament de tributs municipals per a aquelles activitats que es vegin obligades a suspendre l'activitat (IBI, taxa d'escombraries i vehicles)

^