*Mesura urgent* Eximirem els establiments d'hostaleria de les taxes d'escombraries i terrasses mentre duri el tancament obligatori
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (REC.081) Eximir als bars i restaurants de les taxes d'escombraries i terrasses mentre duri el tancament obligatori
    (REC.013) Subvencionar l´ús futur de les terrasses durant l'equivalent al temps que no han pogut fer-les servir

^