*Mesura urgent* Farem una convocatòria de subvencions extraordinàries directes per a autònoms
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (REC.063) Ajuda directa a tots els autònoms complementària als ajuts del Govern i l'Estat. Haurien de tenir reconeguda la prestació econòmica extraordinària (quantificar numero de casos per poder concretar el temps de l'ajuda). Per. ex 200 euros
    (REC.077) Subvenció específica en forma d'ajuts directes per bars i restaurants, especialment per aquells que no disposin de terrasses en l'exterior ni serveis de menjars
    (REC.083) Ajudes directes: lloguer de locals i oficines i altres
    (REC.080) Ajudes directes: lloguer i altres

^