*Mesura urgent* Oferirem suport psicològic a les persones afectades per la COVID-19, treballadores de centres sanitaris, de cura de persones grans o vulnerables
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.027) Garantir suport psicològic a les persones afectades per la COVID-19, treballadores de centres sanitaris o de cura de persones grans o vulnerables.

^