Crearem una aplicació pressupostària destinada a prevenció COVID-19 (equips de protecció individual, mampares, gels, senyalització...)
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.042) Preveure una partida pressupostària destinada a prevenció COVID-19 (equips de protecció individual, mampares, gels, senyalització...)

^