Redactarem un protocol municipal de Salut Laboral específic per a la pandèmia
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 1%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.057) Elaborar un pla d'assistència en línia als empleats municipals, en matèria de Salut laboral i actualització i difusió de protocols en cas de nous brots de la pandèmia

^