Habilitarem espais de salut per a les persones i entitats que ho necessitin
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 1%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.022) Tenir un espai on poder ubicar a totes les entitats, un "hotel de salut", on poder compartir recursos i ajudar al CAP a poder enviar a persones a un lloc concret per suport
    (SSP.052) Cessió temporal d'ús d'espais dels Centres municipals de divers tipus perquè puguin ser utilitzats per les associacions de l'àmbit de la salut per al desenvolupament de les seves activitats específiques
    (SSP.053) Creació d'un equipament dedicat a la Salut integral de les persones dinamitzat per l'ajuntament o entitat del sector, que coordini els serveis d'atenció psicològica, centre de dia per a persones grans etcètera i obert a la feina de les entitats vinculades a la salut del municipi (Neuro Premià, Assoc. Catalana d'afectats contra la fibromiàlgia, Associació Espanyola Contra el Càncer, NEENS, Pit de Mar, Burriac i totes aquelles entitats del municipi relacionades amb el món de la salut)
    (SSP.054) Coordinar espais d'entitats esportives a escoles on fan entrenament per impossibilitat d'utilitzar els espais ara considerats aula

^