Redactarem un protocol específic sobre mesures preventives i de seguretat sanitària en les instal·lacions esportives municipals
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.092) Reforçar les mesures de prevenció i seguretat sanitària en les instal·lacions esportives municipals, les quals presten serveis diàriament als premianencs, a més de ser el centre de treball d'empleats municipals. Degut al gran flux de persones que reben aquestes instal·lacions, cal reforçar les mesures de prevenció i seguretat sanitària, primant així la salut dels nostres treballadors i usuaris. Per això, proposem que es desenvolupi un protocol específic sobre mesures preventives i de seguretat sanitària en les instal·lacions esportives municipals

^