Revisarem i, si escau, incrementarem la recollida selectiva de tot el municipi
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.004) Revisió del contenidors per veure si es necessari posar-ne més en algun indret
    (SSP.005) Degut a que durant dos setmanes els restaurants i bars estaran tancats, hi haurà més escombraries als domicilis particulars, seria convenient recollir amb més freqüència els contenidors, o posar-ne més.

^