Continuarem realitzant el servei essencial de control de plagues a la via pública
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.007) Continuar realitzant el servei de control de plagues a la via pública al considerar-se un servei essencial

^