Exigirem a les empreses col·laboradores de l'ajuntament l'acompliment de les mesures legals en situacions excepcionals com l'actual pandèmia
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.021) Introduir com a condició d'execució dels contractes que vagi a licitar l'ajuntament, l'obligació que les empreses adjudicatàries proveeixin d'EPIs els seus treballadors en cas de situacions excepcionals en què estigui indicat el seu ús d'acord amb els criteris establerts per les autoritats competents

^