Potenciarem activitats esportives i culturals a l'aire lliure
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.055) Desenvolupar nous espais esportius a l'aire lliure, sobretot aprofitant espais de platja. Potenciar activitats esportives i culturals a l'aire lliure.
    (PPS.093) Promoure que les entitats esportives del municipi realitzin la seva activitat a l'aire lliure. Davant les restriccions d'ús d'espais tancats, com les limitacions d'aforament, sorgeix l'oportunitat de reforçar i impulsar noves activitats a l'aire lliure. L'esperit de la proposta és impulsar la promoció d'aquests programes, així com impulsar, en la mesura del possible, que les activitats dirigides per entitats permianenques puguin desenvolupar-se a l'aire lliure

^