Desenvoluparem el Pla de Mobilitat i ampliarem l'espai públic per als vianants
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 1%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (PPS.057) Ordenació i ampliació d'espais per a vianants (desenvolupant el Pla de mobilitat) per garantir la distància de seguretat, inclosa la façana litoral

^