Continuarem desenvolupant programes formatius sobre salut afectiva i sexual i sobre addiccions per a joves
Imprimir
Retiment de comptes
 
  • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • PROPOSTES

    (SSP.046) Incidència en l´àmbit de la promoció de la salut afectiva i sexual
    (SSP.047) Formació dels joves en matèria de salut, tallers als centres educatius sobre salut sexual, consum de drogues etcètera

^