Seguiment de les mocions aprovades al Ple (mandat 2019-2023)
 
 
^