Ja es poden demanar els ajuts de menjador escolar per al curs 2020-2021
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
07 JULIOL 2020

Fins al 31 de juliol es poden sol·licitar les beques de menjador per al curs escolar 2020-2021. Els ajuts van adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil que compleixi els requisits de les bases de la convocatòria del Consell Comarcal del Maresme.  

Com es pot sol·licitar l'ajut? 

De manera telemàtica a través de l’Oficina virtual de tràmits (Ajuts, beques i subvencions/ Sol·licitud beques menjador – Consell Comarcal – Curs 2020-2021).   

En cas de qualsevol dubte a l'hora de fer la tramitació telemàtica es pot sol·licitar el suport del servei oac360  a través del telèfon 647 67 67 92 (disponible de dilluns a divendres de 8 h a 20 h) o del correu electrònic oac360@premiademar.cat

Qui pot presentar la sol·licitud ?

La persona sol·licitant de l'ajut haurà de ser major d'edat i facilitarà les dades necessàries d'acord amb el model ccm1 de sol·licitud. 

Quan es tracti de germans, hi haurà una sol·licitud única per a tots els germans amb la documentació completa.

Documentació que cal presentar :

Cal presentar una instància genèrica a la qual s'adjuntarà la  documentació indicada a continuació.

Els documents s'adjuntaran a la instància escanejats o fotografiats.

Es recomana adjuntar tota la documentació complementària en un únic arxiu.

Els originals podran ser reclamats al sol·licitant per les administracions en qualsevol moment per verificar la seva autenticitat. 

En cas de no presentar-se, es perdria el dret a ser beneficiari.

Documents: 

 • Sol·licitud d'ajut individual de menjador (sol·licitud model CCM1) (1),  degudament emplenada i signada pel sol·licitant.
 • S'ha d'informar el nº d'idalu (nº d'identificació de l'alumne/a que s'assigna quan fa la primera matrícula en centres educatius. l'idalu es pot consultar a http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1 o es pot demanar a les escoles).
 • Volant de convivència (en el moment de fer el registre de la sol·licitud, es facilitarà el document des de l'oficina d'atenció al ciutadà).
 • DNI o NIE original en vigor (2) de la persona sol·licitant.
 • DNI o NIE original en vigor (2) de tots els membres de la unitat familiar, és a dir, la documentació de totes aquelles persones que conviuen en el domicili.  Si es va sol·licitar l'ajut el curs passat i ja es va presentar aquesta documentació, no cal aportar-la novament. 
 • Informe de vida laboral actualitzat emès per la seguretat social (es pot obtenir en el següent enllaç: https://sede.seg-social.gob.es)
 • En cas de situació d'atur: certificat actualitzat de l'OTG i quantitat (3).
 • En cas de PIRMI: certificat acreditatiu de la percepció i quantitat.
 • En cas d'infants en acolliment: resolució d'acolliment de la DGAIA.
 • En cas de discapacitat de l'alumne o germans: certificat emès pel departament de benestar i família (4).
 • En cas de divorci/separació: la resolució judicial original.
 • En cas de pensionistes: certificat acreditatiu de la pensió i quantia.
 • Declaració renda 2019 (5).
 • Informe social. En el cas de ser-ne usuari/ària, es consultarà i gestionarà internament des de Serveis socials.

 

Aclariments:

(1) CMM1 és el document que cal omplir per fer la sol·licitud de la beca menjador per al curs 2020-2021. 

(2) En cas d'estar pendent de renovació, caldrà portar el document conforme es té cita demanada per la renovació. 

(3) Certificat que cal demanar a la oficina de treball de la generalitat (otg) on s’ hi estigui inscrit com a demandant d'ocupació. 

(4) En cas que els pares o tutors tinguin carnet/certificat de discapacitat, caldrà també portar-ne l’ original que ho acrediti. 

(5) Declaració de l’ exercici 2019, és a dir, els ingressos i situació econòmica de l'any passat. 

NOTA: Els ajuts que concedeix el Consell Comarcal del Maresme són per a  totes aquelles escoles que reben finançament públic. 

Model CCM1

Model CCM1

Fitxer: MODEL_CCM1___Sol_licitud_catala_20_21.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 49,04 kB

Model CCM1 Famílies nombroses

Model CCM1 Famílies nombroses

Fitxer: MODEL_CCM1___2__document_germans__003_.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 108,48 kB

Bases convocatòria ajuts menjadors escolars 2020-2021

Bases convocatòria ajuts menjadors escolars 2020-2021

Fitxer: Bases_AIMS_catala20.21.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 16
Mida: 100,57 kB

^