La no aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals per part de l'oposició aboca a un increment de la pressió fiscal a Premià de Mar
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
21 OCTUBRE 2021

El ple ordinari d'octubre, celebrat ahir, no va aprovar la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2022 que presentava l'equip de govern municipal (JxCAT-PDeCAT i PSC-UxP-CP). D'aquesta manera, les actuals ordenances queden prorrogades. La proposta va ser rebutjada amb els vots en contra d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP (que en les seves intervencions al Ple van defensar una pujada de la pressió fiscal en general, en considerar que Premià de Mar recapta poc en impostos). El grup municipal de Cs, per la seva banda, també va votar en contra i ho va explicar perquè apostava per una rebaixa encara més radical del tipus de gravamen de l'IBI, que segons els tècnics municipals podria abocar a l'Ajuntament a una manca de recursos econòmics suficients com per cobrir les despeses corrents compromeses per a 2022.

La primera conseqüència d'aquest fet serà un increment de l'Impost de Béns Immobles (IBI) en un 5,29%, mentre que en cas d'haver-se aprovat la proposta del govern, aquest increment hauria estat del 2.99%, més de 2 punts per sota.

La proposta que presentava l'equip de govern implicava una disminució del tipus de gravamen de l'IBI pels béns urbans en general del 0.785% de la base liquidable al 0.767% la qual cosa, i atenent que l'any vinent es deixa de percebre la bonificació prevista a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, deixava equilibrada la quota de l'IBI. Ho feia seguint el criteri dels tècnics de l´àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament, que consideraven que aquest índex no comprometia el pressupost 2022 i, a la vegada, incidia de manera mínima en l'augment del rebut de l'IBI. La proposta, a més, responia a la demanda de les associacions de veïns. Ara, la pròrroga de l'impost mantindrà el coeficient de l'IBI en el 0.785% amb les conseqüències anteriorment explicades.

^