Animals domèstics
Obligacions dels propietaris d'animals

Animals de companyiaLes persones propietàries i posseïdores d'animals de companyia, tenen l'obligació de mantenir-los en condicions higienico-sanitàries, i de benestar i seguretat adequades a la seva espècie i raça.

L'ajuntament de Premià de Mar, ha elaborat l´Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals, amb l'objectiu de regular no salament les mesures que garanteixen una saludable relació dels animals amb les persones en l'aspecte higiènic sanitari, sinó també una eficaç protecció dels animals, adequant el seu contingut a la Llei de protecció dels animals.

.

Identificació i inscripció en el cens municipal d'animals de companyia

Es obligatori que els animals de companyia (gossos, gats i fures) estiguin correctament identificats i siguin inscrits en el cens municipal d'animals de companyia.

Preguntes freqüents:Identifica'l

 • Com s'identifica un animal de companyia?
  Amb un xip + una placa amb el nom de l'animal, i el nom i telèfons del propietari Que és el xip? Es un dispositiu de la mida d'un gra d'arròs que conté un codi numèric al que s'associen les dades de l'animal i les del propietari. El xip el posen els veterinaris i s'implanta mitjançant una xeringa sota la pell en la zona de la creu o el coll de l'animal.
 • Perquè es posa?
  A través del xip coneixem les dades del propietari i d'aquesta manera en cas de pèrdua es pot retornar als propietaris. No identificar i censar un animal de companyia, està sancionat amb una multa de fins a 400 €.
 • Què haig de fer per inscriure el meu animal en el cens municipal d'animals de companyia?
  Un cop l'animal disposa de xip, pot realitzar el tràmit d'inscripció de dues maneres: Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça Ajuntament, 1) aportant la cartilla sanitària de l'animal i el DNI del propietari. Un cop finalitzat el tràmit es lliurarà el corresponent comprovant conforme l'animal està inscrit en el registre municipal.

Formulari Inscripció cens animals de companyia

.

Tinença de gossos potencialment perillosos

Gossos considerats potencialment perillosos:

a) Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, gos de presa canari, rottweiler, Sttafordshire bull terrier, terrier Staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu);

b) Aquells gossos que tot i no pertànyer a una raça considerada potencialment perillosa, compleixen totes o la majoria de les característiques següents (se n'exceptuen els gossos guia o d'assistència ensinistrats en centres oficialment reconeguts):

 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
 • Marcat caràcter i gran valor
 • Pèl curt
 • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg
 • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades.
 • Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
 • Coll ample, musculós i curt
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat

c) gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos

d) gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa

.

Llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys, i passat aquest termini s'ha de renovar.

Tramitació de la llicència:
Per sol·licitar la corresponent llicència, us heu de dirigir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça Ajuntament, 1) , els quals us lliuraran la Sol·licitud de tramitació de llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos que haureu d'emplenar i entregar juntament amb la següent documentació:

 1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat del sol·licitant
 2. Cartilla sanitària del gos, on ha de constar el número de xip de l'animal.
 3. Certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement autoritzat.
 4. Acreditació de la formalització d'una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos cents cinquanta-tres (150.253) euros. En l'assegurança haurà de constar la identificació de l'animal amb el número de xip.

Un cop entregada la sol·licitud, es comprovarà que tota la documentació sigui correcte i d'ofici l'ajuntament sol·licitarà al Ministeri de Justícia de Catalunya, el Certificat de penals tal i com marca la legislació per comprovar que el titular que sol·licita la llicència, no ha estat condemnat/da per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Preguntes freqüents:

 • Qui pot sol·licitar la llicència?
 1. Ser major d'edat.
 2. No haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
 3. No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l'obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d'aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.

  Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Mesures de seguretat que s'han d'adoptar:
  1. Els gossos han de dur obligatòriament morrió apropiat per la tipologia racial de cada animal.
  2. Han de ser conduïts i controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i no es poden dur més d'1 gos per persona.
  3. La persona que els condueix, ha de portar sempre la llicència administrativa

.

Servei de recollida de gossos abandonats o perduts a la via pública

El servei de recollida de gossos perduts o abandonats a la via pública, el realitza el Centre d'Atenció d'Animals de Companyia del Maresme.

Preguntes freqüents:

 • Has perdut el teu gos o gat? Truca al CAAD Maresme per tal de comprovar si es troba en el seu centre. CAAD del Maresme c/Can Carmany, s/n Argentona Telèfon 93.797.42.72
 • Has trobat un gos perdut pel carrer? Truca a la Policia Local per tal que els agents comprovin si l'animal disposa de xip per tal de localitzar als propietaris o en cas que no estigui identificat, avisar al servei de recollida del CAAD del Maresme perquè el portin al seu centre.

.

Control sanitari i esterilització dels gats del carrer

Anualment es realitza una campanya de control sanitari i esterilització dels gats que es troben al carrer amb l'objectiu d'assegurar que no pateixen malalties, i mantenir la població estable.

La campanya d'esterilització es realitza a través dels professionals i voluntaris de la Societat Protectora d'Animals de Mataró i amb la col·laboració dels membres de la Protectora Els 400 Gats de Premià de Mar .

Les colònies de gats en l´àmbit urbà

Destaquem:
 
 
Primera jornada de l'adopció i l'esport
Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament i del Club Esportiu Premià, amb la col·laboració del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme (CAAD Maresme) i de la Unió Esportiva Vilassar de MarMés informació...
 
^