Projectes en desenvolupament

SolidaritatActualment la regidoria de Cooperació dóna suport als projectes desenvolupats per entitats sense finalitat de lucre, inscrites en el Registre Municipal d'Entitats del municipi:

  • Associació per al desenvolupament de Kuwonku. El seu objectiu es aprovisionar al poble de Kuwonku amb infraestructura, eines, mobiliari i equipament necessari en les àrees de sanitat i educació.
  • Associació per al desenvolupament San-Prem. L'associació pretén millorar les condicions de vida dels habitants de Sanunding realitzant projectes de cooperació pel desenvolupament en els àmbits de la salut i l'educació.
  • Premià amb el Sàhara-Premià amb el món. El seu projecte va adreçat a l'Escola Especial d'Ausserd als campaments de refugiats sahrauís RASD, a tots els seus alumnes i al col·lectiu de mestres que hi treballen.
  • Associació Tarija. Entre els objectius de l'entitat estan el poder realitzar programes per millorar la cobertura de les necessitats bàsiques dels nens i joves del Hogar Sagrada Família de Tarija, en els àmbits d'alimentació i educació.
  • Cooperació Activa ONGD. Pla intervenció en emergències Saint Michel de l'Attalaye (Haití)
  • Fundació PROIDE. Anivellament escola per a petits i joves refugiat sirians (Líban)
  • Associació Desenvolupament Taibatou. Projecte d'abastiment a l'escola infantil de Taibatou (Gambia)

L'Ajuntament de Premià de Mar es soci des de 1995 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, organisme sense ànim de lucre integrat per institucions públiques locals, que té per objectiu contribuir al desenvolupament dels països empobrits, mitjançant la constitució i la gestió d'un fons econòmic, que possibilita una cooperació descentralitzada i que incideix en el desenvolupament humà i sostenible del Sud.

Projectes del Fons Català de Cooperació

 
 
 
 
^