Ajuts i subvencions

Participació i associacionsDes de la Regidoria de Cooperació s'han aprovat unes bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament de Premià de Mar en l'àmbit d'ajuts de la cooperació internacional que s'aproven en cada exercici.

L'objecte de subvenció seran els projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona d'ajut social.

A les bases s'estableixen les condicions que han de reunir els sol·licitants per ser beneficiaris de la subvenció, la documentació que s'ha de presentar, el termini, per qui serà estudiades i valorades les sol·licituds, els barems específiques que es tenen en compte per valorar els projectes de cooperació, les obligacions dels beneficiaris, i la justificació de la subvenció.

 
 
 
 
^