Ajuts i subvencions

Participació i associacionsDes de la Regidoria de Cooperació s'han aprovat unes bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament de Premià de Mar en l´àmbit d'ajuts de la cooperació internacional que s'aproven en cada exercici.

L'objecte de subvenció seran els projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona d'ajut social.

A les bases s'estableixen les condicions que han de reunir els sol·licitants per ser beneficiaris de la subvenció, la documentació que s'ha de presentar, el termini, per qui serà estudiades i valorades les sol·licituds, els barems específiques que es tenen en compte per valorar els projectes de cooperació, les obligacions dels beneficiaris, i la justificació de la subvenció.

 
 
 
 
^