Ajuts i subvencions

Participació i associacionsDes de la Regidoria de Cooperació s´han aprovat unes bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals de l´Ajuntament de Premià de Mar en l´àmbit d´ajuts de la cooperació internacional que s´aproven en cada exercici.

L´objecte de subvenció seran els projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona d´ajut social.

A les bases s´estableixen les condicions que han de reunir els sol·licitants per ser beneficiaris de la subvenció, la documentació que s´ha de presentar, el termini, per qui serà estudiades i valorades les sol·licituds, els barems específiques que es tenen en compte per valorar els projectes de cooperació, les obligacions dels beneficiaris, i la justificació de la subvenció.

 
 
 
 
^