Can Roura

La propietat coneguda com a La Nau, Can Roura o Villa Jacinta, situada al carrer Sant Antoni, ocupa l'espai on abans hi havia cinc cases de cos. Pertanyia a la família Roura, que tenia una foneria a Premià de Mar, on actualment hi ha la plaça dels Països Catalans, més coneguda popularment com la Foneria per aquesta raó. És un exemple d'habitatge de la burgesia industrial de la població. La visita a les seves fonts, fetes amb rajola de València, és altament recomanable.

Durant la Guerra Civil espanyola (1936-39), el Comitè revolucionari la decomissà i hi instal·là la barberia col·lectiva. Durant uns anys a la dècada dels 70 del segle passat fou escola i actualment hi ha dependències municipals (Jutjat de Pau, Registre Civil i diverses regidories de l'Ajuntament.

 
 
 
 
^