Medi Ambient i Salut Pública
Portada Medi Ambient i Salut Pública Medi Ambient Les zones verdes i l'arbrat públic
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Les zones verdes i l'arbrat públic
  • La superfície del municipi és de 1.98 km2
  • La superfície àrees verdes urbanes és de 96.142 m2
  • L'arbrat viari és de +/- 2.726 Exemplars

El desenvolupament de la xarxa verda a l'interior de l'àrea urbana està condicionat per les reduïdes dimensions de les àrees disponibles. L'existència de barreres antròpiques (carretera nacional, autopista del Maresme, via fèrria) sumada a l'elevada ocupació del sòl es tradueix en una baixa disponibilitat de sòl lliure per a la instal · lació de zones verdes urbanes.

Gran part de la superfície del municipi corresponen a zones urbanitzades. Les Arbratlimitades zones disponibles es troben orientades a l'agricultura intensiva de regadiu i cultius protegits (hivernacles).

La zona de desenvolupament anterior del municipi (centre) es caracteritza per l'alta densitat d'edificis, amb limitats espais oberts i poques àrees verdes. Les limitades dimensions dels carrers fan difícil, per una altre banda, la incorporació d'arbrat viari.

Per tot això, és objectiu desenvolupar un pla estratègic de zones verdes i arbrat viari que ha partir de l'estructura actual es dirigeixi a una adaptació al canvi climàtic, amb espècies autòctones i creació de corredors biològics que afavoreixin la biodiversitat urbana i constitueixin un hàbitat confortable i sostenible.

.

Informació al ciutadà:
  • Tipologia d'esporga
  • Calendari de tractaments fitosanitaris
  • Informació malalties dels arbres a Premià de Mar
  • Especies d'arbrat en el nostre Municipi
Destaquem:
Sense imatge destacada

Actuació processionàriaL'àrea de Medi Ambient ha iniciat a tots els parcs amb pins una inspecció individualitzada de cada arbre per detectar la presència de processionària i evitar-ne la propagació. La inspecció la fa l'empresa encarregada de la gestió de l'arbrat, Urbaser. Paral·lelament, la Brigada de jardineria s'encarregarà de renovar la sorra de tots els parcs a on s'hagi detectat presència de l'oruga. Els treballs es faran al llarg de tota aquesta setmana.

 
Treballs a l'arbrat
La setmana vinent, concretament dilluns 18, dimarts 19 i dimecres 20 d'octubre, es faran treballs de rebaix i d'arrabassament de soques a diversos carrers la vila.Més informació...
Plataners de la Rambla de la Lió
Davant la publicació d'un escrit a les xarxes socials per part de l'entitat “Corazón de la paloma”, l'Ajuntament informa del següent:Més informació...
Parc de Can Fitó
L'Ajuntament ja ha finalitat l'inventari detallat dels elements que formen els espais verds i l'arbrat viari de Premià de Mar. Amb aquest inventari es dona per acabada la primera fase de l'elaboració del Pla director del verd urbà.Més informació...
Tala de l'arbrat malmès de la carretera de Premià de Dalt
Avui ha començat la tala dels 29 plàtans de la carretera de Premià de Dalt que es troben en un estat estructural molt deficient, la qual cosa podria significar un risc per a les persones.Més informació...
Plaça de Salvador Moragas
La totalitat del reg dels espais verds públics de Premià de Mar es controlen ja mitjançant un sistema de telegestió. Es preveu que el nou sistema faciliti un estalvi d'aigua al municipi superior al 30%.Més informació...
Esporga arbrat 2020
Avui dilluns han començat els treballs d'esporga de l'arbrat públic de la vila. Els primers carrers i places on s'hi actuarà seran aquells on s'hi hagi d'instal·lar la il·luminació de Nadal.Més informació...
 
^