Sostenibilitat

La administració local i l´ajuntament com a màxim representant de la voluntat col.lectiva de la ciutat, té un paper molt important en el desenvolupament de plans d´acció cap a la sostenibilitat.

PAESEn aquesta línia, l´ajuntament fixa els objectius i prioritats a assolir a mig termini tant en el seu funcionament intern com extern. La ambientalització dels serveis municipals i l´aplicació dels principis de la sostenibilitat en el propi funcionament intern són els reptes a assolir des de l´organització. Al mateix temps divulgar entre les empreses que presten algun servei a l´ajuntament un manual de bones pràctiques per a fer un ús eficient dels recursos, reduir els residus i utilitzar productes respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones.

El consum d´energia, aigua i recursos materials, la producció de residus, el control del soroll, la contaminació ambiental són aspectes en els que l´ajuntament intervé decididament per a enfortir el desenvolupament sostenible urbà. La sensibilització i participació de la població ha de ser fonamental per assolir els objectius comuns. En aquest sentit, l´ajuntament està adherit al Pla d´Acció d´Energies Sostenibles (PAES) mitjançant la Xarxa de municipis (Diputació de Barcelona) cap a la sostenibilitat. L´objectiu principal és aconseguir una reducció d'emissions superior al 20% per a l'any 2020. L'any base establert per la Diputació de Barcelona és el 2005. Per assolir l'objectiu calen propostes d'estalvi i eficiència energètiques, de producció de renovables, de millora en la gestió de residus i de l'aigua.

Els compromisos del Pacte van més enllà de les dependències municipals. La reducció d'emissions correspon a tot el municipi, per la qual cosa s'inclouen tots els sectors (serveis, domèstic, transport, residus), encara que s'exclou de l'àmbit d'actuació als sectors primari i industrial.

.

Informació al ciutadà
  • Mesures d´estalvi d´aigua
  • Mesures d´estalvi energètic
  • Accions municipals cap a la sostenibilitat
  • Informació general
Destaquem:
 
 
Diumenges en Família
L´activitat Diumenges en família, que habitualment es du a terme el tercer diumenge de cada mes, aquest mes d´abril tindrà lloc el pròxim dia 7. El canvi obeeix a la proximitat de la Setmana santa.Més informació...
 
^