Sostenibilitat

La administració local i l'ajuntament com a màxim representant de la voluntat col.lectiva de la ciutat, té un paper molt important en el desenvolupament de plans d'acció cap a la sostenibilitat.

PAESEn aquesta línia, l'ajuntament fixa els objectius i prioritats a assolir a mig termini tant en el seu funcionament intern com extern. La ambientalització dels serveis municipals i l'aplicació dels principis de la sostenibilitat en el propi funcionament intern són els reptes a assolir des de l'organització. Al mateix temps divulgar entre les empreses que presten algun servei a l'ajuntament un manual de bones pràctiques per a fer un ús eficient dels recursos, reduir els residus i utilitzar productes respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones.

El consum d'energia, aigua i recursos materials, la producció de residus, el control del soroll, la contaminació ambiental són aspectes en els que l'ajuntament intervé decididament per a enfortir el desenvolupament sostenible urbà. La sensibilització i participació de la població ha de ser fonamental per assolir els objectius comuns. En aquest sentit, l'ajuntament està adherit al Pla d'Acció d'Energies Sostenibles (PAES) mitjançant la Xarxa de municipis (Diputació de Barcelona) cap a la sostenibilitat. L'objectiu principal és aconseguir una reducció d'emissions superior al 20% per a l'any 2020. L'any base establert per la Diputació de Barcelona és el 2005. Per assolir l'objectiu calen propostes d'estalvi i eficiència energètiques, de producció de renovables, de millora en la gestió de residus i de l'aigua.

Els compromisos del Pacte van més enllà de les dependències municipals. La reducció d'emissions correspon a tot el municipi, per la qual cosa s'inclouen tots els sectors (serveis, domèstic, transport, residus), encara que s'exclou de l'àmbit d'actuació als sectors primari i industrial.

.

Informació al ciutadà
  • Mesures d'estalvi d'aigua
  • Mesures d'estalvi energètic
  • Accions municipals cap a la sostenibilitat
  • Informació general
 
 
 
 
^