Preinscripcions per a l'Escola Bressol Municipal i centres d'educació infantil, primària i ESO: del 13 al 22 de maig
Per evitar desplaçaments als centres, tots els tràmits es podran fer en línia
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
13 MAIG 2020

La preinscripció pel curs escolar 2020-2021 d'educació infantil, primària i ESO es farà entre els dies 13 i 22 del mes de maig. En aquests dates també es farà la preinscripció a l'Escola Bressol Municipal Els Gafarrons

PREINSCRIPCIONS ESCOLA BRESSOL ELS GAFARRONS (codi a8047406)

Les preinscripcions es faran de manera telemàtica del 13 al 22 a través de l’Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà (OVAC).

Passos que cal seguir per fer la preinscripció:

 • Omplir la sol·licitud de preinscripció
 • Enviar-la a través d'una instància genèrica a través de l'OVAC juntament amb la següent documentació: 
  • Original i fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor. (En cas que al DNI no consti el domicili actual, caldrà portar un volant de convivència actualitzat).
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia de la tarja sanitària de l'alumne
  • Les persones que a la sol.licitud han al.legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar original i fotocòpia de la documentació que els acredita (carnet de família nombrosa, carnet de família monoparental, certificat de disminució, certificat malaltia crònica,...)

Per dur a terme aquest procés es podrà comptar amb el suport del servei OAC360º, trucant al telèfon 647 67 67 92, de dilluns a divendres de 8 a 20 h, escrivint a l'adreça electrònica oac360@premiademar.cat, o mitjançant el servei Truca'm que permet deixar les  vostres dades i demanar que us truquin en un horari convingut.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Totes aquelles famílies que es trobin en procés d'empadronament han d'aportar a la preinscripció la sol·licitud d'empadronament, que es fa a través de l'OVAC

Per a qualsevol dubte relacionat amb l'Escola bressol Els Gafarrons podeu telefonar al 93 752 35 11 

PREINSCRIPCIONS EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

La presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica del 13 al 22 de maig. 

Passos que cal fer per fer la preinscripció:

 • Tramitar el model de sol·licitud. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades, s'obté el resguard de la sol·licitud.
 • Enviar el resguard per correu electrònic juntament amb la documentació a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.
 • Documentació que cal adjuntar: Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal adjuntar un volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Per dur a terme aquest procés es podrà comptar amb el suport del servei OAC360º, trucant al telèfon 647 67 67 92, de dilluns a divendres de 8 a 20 h, escrivint a l'adreça electrònica oac360@premiademar.cat, o mitjançant el servei Truca'm que permet deixar les  vostres dades i demanar que us truquin en un horari convingut.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Totes aquelles famílies que es trobin en procés d'empadronament han d'aportar a la preinscripció la sol·licitud del volant de convivència. Aquesta sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament amb una instància genèrica a través de l’ OVAC. A la instància cal adjuntar l'autorització de les persones majors d'edat, els DNI o passaports en vigor i el llibre de família. Si els menors tenen DNI també s'ha d'adjuntar. En cas de necessitar ajuda per a aquests tràmits, es pot contactar amb el servei OAC360º

Preinscripció presencial (només en casos excepcionals) del 19 al 22 de maig

De manera excepcional i per als casos en què no es puguin fer aquests tràmits en línia, del 19 al 22 de maig es podrà fer la preinscripció de manera presencial als  centres educatius, amb cita prèvia en els horaris següents: 

La Lió: de 9 a 13.30 h. Cita prèvia per telèfon: 93 752 19 97
Montserrat :  de 9 a 13 h. Cita prèvia per telèfon: 93 752 15 20
Sant Cristòfol: de 9h a 13.30 h. Cita prèvia per telèfon: 93 752 25 68
El Dofí:  de 9.00 a 13.30 h. Cita prèvia per per telèfon: 93 752 37 64 i correu electrònic: a8043905@xtec.cat
Mar Nova: de 9 a 13.30 h. Cita prèvia per telèfon: 93 752 11 80

Escoles La Salle, El Pilar i Assís: consulteu les seves pàgines web. 

Pel que fa a la matrícula, els alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO la podran efectuar del 13 al 17 de juliol.

Més informació seguint els següents enllaços:

PREINSCRIPCIONS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny
FP, arts plàstiques i disseny (grau mitjà): del 2 al 8 de juny
FP, arts plàstiques i disseny (grau superior): del 10 al 17 de juny


       

^