2a edició de la Brigada jove per contractar temporalment 16 nois i noies
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
18 MAIG 2021

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament convoca el programa Brigada jove mitjançant el qual es creen 16 llocs de treball temporal per a joves d'ambdós sexes durant l'estiu.

En concret, el programa està adreçat a joves del municipi d'entre 16 i 18 anys per fer tasques de suport a la Brigada Municipal. 8 dels joves treballaran durant el mes de juliol i els altres vuit durant l'agost.

La durada dels contractes de treball serà d'un mes, amb una jornada de 20 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres.

El programa Brigada Jove busca promoure una primera experiència laboral per als i les joves participants, així com facilitar els recursos i les habilitats personals, socials i tècniques per fomentar la seva inserció al món laboral.

Durant el període de contractació, els i les joves rebran la formació necessària i comptaran amb el suport del personal municipal que els assessorarà sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte.

Els requisits per participar al projecte de la Brigada jove són els següents:

  • Haver complert els 16 anys i no excedir els 18 anys.
  • No haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol administració pública i no trobar‐se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques.
  • Tenir l'empadronament a Premià de Mar amb una antelació de 12 mesos.
  • No patir cap malaltia ni afectació per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents.
  • Coneixements bàsics del català i castellà: Expressió oral i comprensió oral i escrita.
  • No haver treballat amb anterioritat.
  • No haver estat contractat/da a la convocatòria Brigada Jove 2020.
  • Acreditar tres anys d'escolarització secundària a Catalunya.
  • Els/les menors de 18 anys, hauran de tenir el consentiment dels pares i/o tutors per prendre part en la convocatòria.

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s'ha de produir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

El període de presentació de les sol·licituds és del 18 al 27 de maig (ambdós inclosos).

Bases i convocatòria
Formulari d'inscripció

^