L'Ajuntament iguala l'ajut de la Generalitat per a tots els infants de P2
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
25 AGOST 2022

L'Ajuntament ha posat en marxa una línia de subvenció directa extraordinària a les famílies de nens i nenes que el curs 2022-2023 cursaran P2. Aquest ajut respon a la voluntat que cap família premianenca pateixi un greuge econòmic a causa del recent anunci de finançament del curs P2 per part de la Generalitat de Catalunya.

Cal recordar que el govern català ha establert un doble criteri econòmic, i aporta 1600 € per plaça de P2 a les escoles bressol públiques i 800 € per plaça en el cas d'escoles bressol privades. L'Ajuntament, per equilibrar aquesta situació, finançarà mitjançant una subvenció 800 € a cada infant matriculat a la privada. Així, a Premià de Mar, i amb independència de si els alumnes cursen P2 a l'escola bressol pública o a la privada, l'ajut de diners públics a les famílies serà el mateix. Aquest import correspon a les deu mensualitats (de setembre 2022 a juny 2023) i a l'horari lectiu de 5 hores d'escolarització, en la línia establerta a l'acord marc de la Generalitat.

L'Ajuntament ha preparat una consignació pressupostària de 83.200 € per poder cobrir, eventualment, l'ajut de 800 € a la totalitat de nens i nenes d'edat P2 empadronats a la vila. Així mateix, s'han preparat unes bases de subvenció amb uns requisits mínims, que facilitin l'accés a l'ajut per part de totes les famílies amb infants nascuts, en aquest cas, l'any 2020. Així, per accedir a l'ajut econòmic s'han d'aportar els següents documents:

  • Declaració responsable que expressi que l'infant consta empadronat a Premià de Mar i reuneix tots els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari i que els seus tutors legals es comprometen a complir les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció (inclòs al formulari de sol·licitud).
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).
  • Fitxa de Tercers, omplerta, segellada i signada per l'entitat bancària (formulari normalitzat del mateix Ajuntament).
  • Justificant de matriculació de l'alumne al nivell P2 pel curs 2022-2023, on consti el nom de l'alumne i l'acreditació que la llar d'infants és un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, mitjançant el codi d'autorització.

Pròximament, s'obrirà un espai específic al web de l'Ajuntament per fer la sol·licitud telemàtica i aportar la documentació. El tràmit també es podrà fer presencialment a les oficines de l'OAC, a l'edifici municipal de Ca l'Escoda, amb cita prèvia.

La segona Escola bressol municipal, al pressupost 2023

La proposta de pressupostos municipals 2023, que ja està treballant l'equip de govern, inclourà una partida per fer realitat l'ampliació de les places d'escola bressol municipals a Premià de Mar a partir del curs 23-24. A hores d'ara ja s'han endegat les negociacions amb el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar l'ampliació de les places públiques a la vila i s'ha realitzat l'estudi econòmic per possibilitar aquesta segona bressol municipal, tant pel que fa a l'equip humà com als espais físics necessaris. Es treballa, en aquest sentit, en una fórmula de gestió municipal que permeti dimensionar amb agilitat el servei, tenint en compte les dades demogràfiques i l'adequació del servei a les necessitats reals de la població en cada moment.

^