Processos de selecciˇ de personal de la corporaciˇ. Provisiˇ de llocs i promociˇ interna
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
ProcÚs selectiu de promociˇ interna per cobrir definitivament 2 places de l'escala d'administraciˇ general, subescala auxiliar administrativa de la plantilla de personal funcionari
Anunci resultats prova te˛ric-prÓctica i convocat˛ria entrevista
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
24 MAIG 2023
 • Places a seleccionar i requisits especÝfics de participaciˇ: 

  Titulaciˇ: Estar en possessiˇ del graduat en ESO o equivalent, que habiliti per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball que proveeixen aquestes places.

  Nivell de Coneixements de la Llengua Catalana: certificat de nivell de suficiŔncia (C1)

  Nombre de places convocades: 2

  Classe: Funcionari de carrera

  Escala: Escala d'Administraciˇ General

  Subescala: Serveis Auxiliar Administrativa

  Grup: C2

  Funcions genŔriques dels llocs de treball que proveeixen:

  • Mantenir dades, fitxers i inventaris relacionats amb l'activitat de la unitat organitzativa i extreure'n informaciˇ.
  • Transcriure i/o redactar, d'acord amb els criteris o models establerts, documentaciˇ diversa relacionada amb l'activitat de la unitat organitzativa.
  • Rebre, registrar, despatxar i arxivar correspondŔncia, solĚlicituds, reclamacions i qualsevol altra documentaciˇ relacionada amb l'activitat de la unitat organitzativa.
  • Atendre i informar les persones usuÓries respecte qŘestions relacionades amb l'activitat de la unitat organitzativa.
  • Donar suport en l'organitzaciˇ i logÝstica d'activitats pr˛pies de la unitat organitzativa.
  • Realitzar consultes i cercar informaciˇ a peticiˇ de personal de la unitat organitzativa.
  • Mantenir l'estoc de material de la unitat organitzativa i efectuar les comandes oportunes.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinÓria, eines o substÓncies relacionades amb la seva activitat, aixÝ com els mitjans i equips de protecciˇ a la seva disposiciˇ, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de Gestiˇ Integrat de l'Ajuntament i per la normativa vigent en matŔria de prevenciˇ de riscos laborals.
  • Qualsevol altra funciˇ de naturalesa similar que li sigui atribu´da.

  Condicions de treball generals:

  Jornada: 35 hores setmanals, en c˛mput anual.

  Retribucions:

  • Sou base grup de classificaciˇ C2
  • Complement de destinaciˇ 15
  • Complement especÝfic 7.357,12 € bruts/any

  Requisits de participaciˇ: A mÚs de complir els requisits recollits a les Bases Generals, les persones aspirants hauran de reunir els segŘents requisits especÝfics per ser admeses a les proves selectives convocades:

  1) Ser personal funcionari de carrera o laboral fix a l'Ajuntament de PremiÓ de Mar, propietari d'alguna de les places o categories que s'especifiquen a continuaciˇ:

  1. De la plantilla de personal funcionari:
   Qualsevol plaša de la plantilla de personal funcionari, de l'escala d'administraciˇ general o de l'escala de l'administraciˇ especial, de qualsevol de les possibles subescales, classes i categories, corresponent al grup AP. 
  2. De la plantilla de personal laboral: 
   Qualsevol plaša de la plantilla de personal laboral corresponent al grup AP.

   2) Antiguitat: Tenir un mÝnim de dos anys d'antiguitat a l'Ajuntament de PremiÓ de Mar en la plaša o categoria amb la qual s'acredita el compliment del requisit anterior.

   3) Servei actiu: Trobar-se en situaciˇ administrativa de servei actiu a l'Ajuntament de PremiÓ de Mar, serveis especials o serveis en altres administracions p˙bliques.

   4) Tots aquests requisits i els de carÓcter general, s'hauran de complir abans de la data en quŔ finalitza el termini de presentaciˇ de solĚlicituds.

  Termini de presentaciˇ d'instÓncies: Pendent publicaciˇ convocat˛ria al DOGC

  Modalitat del procÚs: Promociˇ interna concurs-oposiciˇ

  Bases: Aquest procÚs es regeix tambÚ per les bases generals reguladores dels processos selectius de l'Ajuntament de PremiÓ de Mar que podeu consultar en el segŘent enllaš: Bases generals reguladores processos selectius.
  Les bases especÝfiques reguladores d'aquest procÚs les trobeu publicades a sota d'aquesta publicaciˇ. 
  ╔s necessÓria la lectura de les bases generals i de les especÝfiques del procÚs per conŔixer els requisits de participaciˇ i la resta d'informaciˇ del procÚs.

  Procediment presentaciˇ d'instÓncies:
  Les persones que desitgin prendre part en el procÚs selectiu hauran de presentar tota la documentaciˇ al registre electr˛nic de l'Ajuntament o en el registre electr˛nic de les administracions p˙bliques relacionades a l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques. CaldrÓ d'accedir a l'enllaš https://www.epremia.net/ovac/catala, entrar a TrÓmits i Gestions / Recursos Humans / SolĚlicitud participaciˇ processos de selecciˇ, i tramitar aquest tipus d'instÓncia, adjuntant la resta de documentaciˇ que cal aportar en el procÚs.

  Documentaciˇ que cal aportar amb la solĚlicitud:

  • SolĚlicitud de participaciˇ en processos selectius (veure punt anterior sobre com fer aquesta presentaciˇ)
  • Declaraciˇ responsable participaciˇ procÚs selectiu (el model especÝfic el trobeu publicat en aquest anunci en el moment que s'aprovi la convocat˛ria)
  • Fotoc˛pia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotoc˛pia del certificat de coneixements de la llengua catalana del nivell exigit a la convocat˛ria.
  • Fotoc˛pia de la titulaciˇ acadŔmica exigida.
  • CurrÝculum vitae de l'aspirant.
  • Declaraciˇ responsable de l'historial professional (el model especÝfic el trobareu publicat en aquest anunci en el moment que s'aprovi la convocat˛ria)

  Drets d'examen: Al tractar-se d'un procÚs selectiu de promociˇ interna no correspon el pagament de taxa.

 • Publicació bases convocatòria

  Publicació bases convocatòria

  CATCert certifica que en data 24-05-2023 14:21:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 250.35 kB

  Anunci calendari previst

  Anunci calendari previst

  CATCert certifica que en data 20-06-2023 14:03:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 169.72 kB

  Anunci convocatòria

  Anunci convocatòria

  CATCert certifica que en data 01-02-2024 09:17:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 670.33 kB

  Declaració responsable procés

  Declaració responsable procés

  CATCert certifica que en data 02-02-2024 14:39:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 281.42 kB

  Excel Declaració responsable de l'historial professional

  Relació provisional admesos i exclosos

  Relació provisional admesos i exclosos

  CATCert certifica que en data 19-03-2024 15:05:45 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 174.54 kB

  Anunci calendari realització prova teòric-pràctica

  Anunci calendari realització prova teòric-pràctica

  CATCert certifica que en data 17-04-2024 10:42:59 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 170.95 kB

  Anunci resultats prova teòric-pràctica i convocatòria entrevista

  Anunci resultats prova teòric-pràctica i convocatòria entrevista

  CATCert certifica que en data 29-04-2024 09:20:07 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 214.92 kB

^