Compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l┤Ajuntament
^