Compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l┤Ajuntament 2013
^