Acords del ple extraordinari municipal del 3 d'abril de 2024
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
04 ABRIL 2024

El ple municipal extraordinari es va celebrar el dimecres 3 d'abril a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Aprovació Pressupost General exercici 2024El pressupost general de l'exercici 2024 és l'instrument on es reflexa, en euros, les polítiques de l'equip de govern. Per una banda es recullen les obligacions que, com màxim, pot reconèixer l'entitat local i per una altra els drets que preveuen liquidar durant l'exercici 2024. Aquest pressupost està integrat pel Pressupost de la pròpia entitat i pels estats de previsió de despeses i ingressos de la Societat mercantil Primília Serveis SLU.

Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, de CP, del PP i de Cs, i les abstencions del PSC-CP i de PECP.Aprovació Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Premià de Mar 2024-2026El Pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de contingut subvencional que atorga l'Ajuntament de Premià de Mar. El Pla també és una eina al servei de la ciutadania per a donar a conèixer la política de subvencions. La finalitat és garantir la major eficiència i eficàcia en la implementació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte fomentar una activitat d'utilitat pública, d'interès social o de promoció.

Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, de CP, del PP i de Cs, i les abstencions del PSC-CP i 2 de PECP.Modificació pressupostària núm. 9 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generalsAquest expedient de modificació pressupostària per crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària les aplicacions destinades a cobrir les despeses corrents extraordinàries.

Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, de CP, del PP i 1 de Cs, i les abstencions de PECP.Modificació pressupostària núm. 10 de suplement de crèdit finançat amb ingressos efectivament recaptatsAquest expedient de modificació pressupostària suplement de crèdit finançat amb ingressos efectivament recaptats, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària l'aplicació destinada a cobrir les despeses d'adquisició d'habitatge per polítiques socials.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Modificació pressupostària núm. 11 de crèdit extraordinari finançat amb ingressos efectivament recaptatsAquest expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb ingressos efectivament recaptats, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària l'aplicació destinada a cobrir les despeses d'actuacions per un cicle de l'aigua sostenible.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Modificació pressupostària núm. 12 de baixes i crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixesAquest expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària les aplicacions destinades a cobrir diverses despeses d'inversions.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Aprovació Relació de Llocs de Treball 2024 i Instrument d'ordenació de directiu professionalEs proposa al Ple d'aprovació de Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Premià de Mar de 2024 i l'Instrument d'Ordenació de llocs de treball de directiu professional, com a instruments de gestió dels recursos humans.

Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, del PP i de Cs, els contraris de PECP, i les abstencions del PSC-CP i de CP.Aprovació Plantilla 2024Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, del PP i de Cs, els contraris de PECP, i les abstencions del PSC-CP i de CP.

^