El ple aprova inicialment el pressupost del 2024, que ascendeix a 34.720.055,16 €
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
08 ABRIL 2024

El ple municipal, reunit en sessió extraordinària el 3 d'abril, va aprovar inicialment el pressupost municipal de 2024 que arriba als 34.720.055,16 €.

El pressupost de 2024 s'ha tancat comptant amb la participació dels grups de l'oposició, alguns dels quals han donat suport al projecte, i després d'aplicar un pla d'anàlisi i racionalització de la despesa, que serà obligat l'any vinent, però que s'ha optat per aplicar ja en l'exercici 2024, buscant equilibrar els ingressos amb les despeses de la millor manera possible.  

Les inversions més destacades dins del pressupost de 2024 són les següents:

 • Construcció de l'edifici de l'escola Mar Nova: amb un cost total de 5.350.910 €, dels quals la meitat, 2.675.450 € corresponen a l'Ajuntament)
 • Reurbanització del carrer de l'Aurora:                450.230 €
 • Reurbanització del carrer de Joan Maragall:     313.000 €
 • Pistes esportives de l'institut Premià de Mar:   140.000 €

Altres inversions previstes són:

 • Actuacions per un cicle d'aigua sostenible:        561.590 €
 • Reparacions de diversos carrers del municipi:   150.000 €
 • Adquisició d'habitatge per a polítiques socials: 100.000 €

Per àrees municipals, les despeses del pressupost es reparteixen de la manera següent:

 • Àrea de Govern i Economia:                               15.195.220 €
 • Àrea de Territori i Ciutat:                                     9.269.740 €
 • Àrea de Serveis a les Persones:                          7.093.570 €
 • Àrea d'Acció Comunitària i Benestar:                 2.253.020 €
 • Alcaldia i Relacions Institucionals:                        908.490 €

Alhora, d'entre el pressupost dels diferents serveis municipals cal destacar:  

 • Promoció Econòmica:                                            255.220 €
 • Obres Públiques i Urbanisme:                            2.691.750 €
 • Medi Ambient:                                                      6.132.000 €
 • Cultura:                                                                    270.940 €
 • Festes:                                                                      170.600 €
 • Joventut:                                                                  184.470 €
 • Educació:                                                              5.899.700 €
 • Serveis Socials:                                                    1.853.450 €
 • Igualtat i Feminismes:                                             103.540 €
 • Seguretat Ciutadana:                                              198.947 €

Pel que fa als ingressos, es desenvolupen de la següent forma:

 • Impostos directes:                                             11.842.040 €
 • Impostos indirectes.                                              280.000 €
 • Taxes i altres ingressos.                                     4.830.560 €
 • Transferències corrents.                                   11.232.780 €
 • Ingressos patrimonials.                                         360.420 €
 • Transferències de capital de Generalitat.         2.675.450 €. Construcció de l'escola Mar Nova.
 • Diputació de Barcelona.                                          378.000 €. Urbanització del carrer de l'Aurora.
 • Programa general d'Inversions de la Diputació de Barcelona: 305.310 €.
 • Operacions de crèdit: 2.815.450 €, per la part que pertoca l'Ajuntament de la construcció de l'escola Mar Nova i per les pistes esportives de l'institut Premià de Mar. Amb aquestes xifres, l'Ajuntament arribarà a un nivell d'endeutament del 22.99 %, molt per sota del que marca la llei.

El Pressupost General exercici 2024 es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, de CP, del PP i de Cs, i les abstencions del PSC-CP i de PECP.

^