Processos de selecciˇ mitjanšant torn lliure
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
ProcÚs selectiu per cobrir definitivament 9 places d'agents de la Policia Local de PremiÓ de Mar
Acta final 6 places d'accÚs lliure
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
20 JUNY 2022
 • Termini de presentació d'instàncies: del 02/07/2022 al 21/07/2022, ambdós inclosos

  Modalitat del procés: 

  -      6 places accés lliure: sistema oposició

  -      3 places mobilitat horitzontal: sistema concurs-oposició

  És IMPORTANT fer constar a la sol·licitud de participació a quin dels dos processos vol optar (lliure i/o mobilitat).

  Procediment presentació d'instàncies:

  Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar tota la documentació pels següents mitjans:

  • Preferentment al registre electrònic de l'Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si la sol·licitud de participació es fa per registre electrònic, s'haurà d'accedir a l'enllaç https://www.epremia.net/ovac/catala, entrar a Tràmits i Gestions / Recursos Humans / Sol·licitud participació processos de selecció, i tramitar aquest tipus d'instància, adjuntant la resta de documentació que cal aportar en el procés. 
  • De manera presencial, a les oficines de registre de l'Ajuntament: Caldrà demanar dia i hora a través del portal www.premiademar.cat/citaprevia o al telèfon 93 741 74 00.
  • Si la instància es presenta per correu administratiu o per qualsevol altre mitjà establert a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, caldrà enviar per correu electrònic a pgt-seleccio@premiademar.cat el següent contingut: nom de l'aspirant, DNI, procés de selecció, dia de presentació de la instància, entitat de presentació i núm. de registre, si escau.

  Documentació que cal aportar amb la sol·licitud:

  • Sol·licitud de participació en processos selectius (veure punt anterior sobre com fer aquesta presentació)
  • Declaració responsable participació procés selectiu (el model específic el trobeu a l'enllaç anterior i publicat a la documentació d'aquest procés)
  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de la llengua catalana del nivell exigit a la convocatòria: B2
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida: Recordar que cal estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària o títol equivalent a efec-tes laborals. Si es tracta d'un títol estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació.
  • Fotocòpia del permís de conduir B i A2

  Drets d'examen

  Aquests vindran determinats a les bases específiques corresponents de conformitat amb les Ordenances Fiscals vigents OF 4.1 Taxa per expedició de documents administratius

  En el moment de la presentació de la sol·licitud de participació en el procés (o en el termini de 48 hores si la sol·licitud s'ha fet telemàtica) es notificarà un document de liquidació de la taxa amb el que s'haurà de fer efectiu el pagament de la manera i termini que s'indica en el mateix i caldrà enviar el justificant de pagament a la bústia pgt-selecció@premiademar.cat 

  Les persones exemptes de pagament o amb reducció de la taxa per trobar-se en algun dels supòsits detallats a l'Ordenança Fiscal vigent hauran d'adjuntar amb la seva sol·licitud la còpia del document acreditatiu de la situació declarada que correspongui (acreditació d'estar a l'atur, de família nombrosa o monoparental, etc.). 

  No es procedirà en cap cas a la devolució de la taxa pels supòsits d'exclusió de la convocatòria, els qual siguin imputables a la persona interessada. 

     Anuncis  

  Anunci BOPB Bases específiques 9 places agents de Policia (6 lliures i 3 mobilitat horitzant)

  Anunci BOPB Bases específiques 9 places agents de Policia (6 lliures i 3 mobilitat horitzontal)

  CATCert certifica que en data 29-06-2022 12:16:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 32
  Mida: 548.56 kB

  Anunci DOGC Convocatòria - Termini presentació instàncies: del 02/07/2022 al 21/07/2022 ambdós inclosos

  Anunci DOGC Convocatòria - Termini presentació instàncies: del 02/07/2022 al 21/07/2022 ambdós inclosos

  CATCert certifica que en data 01-07-2022 11:46:19 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 673.42 kB

  Declaració responsable participació procés selectiu

  Declaració responsable participació procés selectiu

  CATCert certifica que en data 01-07-2022 11:45:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 169.99 kB

  Esmena error material Bases Agents de Policia

  Esmena error material Bases Agents de Policia

  CATCert certifica que en data 07-07-2022 14:10:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 114.01 kB

  NOTA ACLARIMENT SOBRE EL PERMÍS DE CONDUIR A2

  Nota aclariment sobre el permís de conduir A2

  CATCert certifica que en data 08-07-2022 10:33:19 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 156.5 kB

  Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu de 9 places de la policia local

  Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu de 9 places de la policia local

  CATCert certifica que en data 02-08-2022 15:40:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 19
  Mida: 450.68 kB

  Modificació de la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu de 9 places de la policia local

  Modificació de la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu de 9 places de la policia local

  CATCert certifica que en data 12-09-2022 11:17:48 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 17
  Mida: 447.55 kB

  Resultats de la prova de català signada

  Resultats de la prova de català signada

  CATCert certifica que en data 28-09-2022 08:57:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 355.75 kB

  Resolució definitiva persones admeses i excloses - Data prova 6 places lliures: 08/10/2022

  Resolució definitiva persones admeses i excloses - Data prova 6 places lliures: 08/10/2022

  CATCert certifica que en data 28-09-2022 12:54:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 16
  Mida: 468.37 kB

  Convocatòria prova 3 places mobilitat horitzontal: 10/10/2022

  Convocatòria prova 3 places mobilitat horitzontal: 10/10/2022

  CATCert certifica que en data 30-09-2022 15:02:52 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 187.13 kB

  Anunci esmena errades bases

  Anunci esmena errades bases

  CATCert certifica que en data 30-09-2022 15:53:53 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 193.95 kB

  Llistat assignació d'aules a l'Institut

  Llistat assignació d'aules a l'Institut

  CATCert certifica que en data 04-10-2022 09:00:52 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 313.65 kB

  Instruccions generals de les proves

  Instruccions generals de les proves

  CATCert certifica que en data 04-10-2022 09:01:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 341.25 kB

  Indicacions de com arribar a l'Institut de Premià de Mar

  Indicacions de com arribar a l'Institut de Premià de Mar

  CATCert certifica que en data 04-10-2022 09:02:17 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 929.92 kB

  Instruccions del full de resposta de l'examen test

  Instruccions del full de resposta de l'examen test

  CATCert certifica que en data 04-10-2022 13:21:50 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 451.92 kB

  Instruccions ompliment fulls de resposta proves

  Instruccions ompliment fulls de resposta proves

  CATCert certifica que en data 06-10-2022 09:26:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 596.55 kB

  Acta de constitució i resultats prova teòrico pràctica 3 places agent mobilitat horitzontal

  Acta de constitució i resultats prova teòrico pràctica 3 places agent mobilitat horitzontal

  CATCert certifica que en data 14-10-2022 15:04:10 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 264.67 kB

  Acta de sessió: resultats proves teòrica i pràctica i convocatòria de les proves físiques: 27/10/2022

  Acta de sessió: resultats proves teòrica i pràctica i convocatòria de les proves físiques: 27/10/2022

  CATCert certifica que en data 21-10-2022 13:39:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 15
  Mida: 376.3 kB

  Assignació torns proves físiques 27/10/2022 al Pavelló Municipal d'Esports de Premià de Mar

  Assignació torns proves físiques 27/10/2022 al Pavelló Municipal d'Esports de Premià de Mar

  CATCert certifica que en data 24-10-2022 08:59:14 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 204.92 kB

  Acta de sessió: resultats prova pràctica i convocatòria prova psicotècnica: 28/10/2022

  Acta de sessió: resultats prova pràctica i convocatòria prova psicotècnica: 28/10/2022

  CATCert certifica que en data 25-10-2022 10:24:22 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 210.23 kB

  Esmena de l'acta de resultats de la prova pràctica de 3 agents de la policia local per errada material

  Esmena de l'acta de resultats de la prova pràctica de 3 agents de la policia local per errada material

  CATCert certifica que en data 27-10-2022 14:38:32 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 244.68 kB

  Acta convocatòria entrevistes 3 places mobilitat horitzontal: 7 de novembre

  Acta convocatòria entrevistes 3 places mobilitat horitzontal: 7 de novembre

  CATCert certifica que en data 02-11-2022 15:29:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 336.77 kB

  Acta resultats proves físiques i convocatòria a prova psicotècnica: 11/11/2022

  Acta resultats proves físiques i convocatòria a prova psicotècnica: 11/11/2022

  CATCert certifica que en data 04-11-2022 14:05:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 8
  Mida: 560.02 kB

  Acta resultats proves psicotècniques i entrevista mobilitat

  Acta resultats proves psicotècniques i entrevista mobilitat

  CATCert certifica que en data 10-11-2022 09:20:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 339.87 kB

  Excel Excel Declaració responsable historial professional
  Acta modificació resultats de la prova pràctica. Convocatòria psicotècnics i entrevista

  Acta modificació resultats de la prova pràctica. Convocatòria psicotècnics i entrevista

  CATCert certifica que en data 22-11-2022 11:49:27 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 6
  Mida: 604.54 kB

  Anunci lloc entrevistes 6 places agent de la policia local

  Anunci lloc entrevistes 6 places agent de la policia local

  CATCert certifica que en data 23-11-2022 15:43:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 208.6 kB

  ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS MOBILITAT

  ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS MOBILITAT

  CATCert certifica que en data 28-11-2022 08:50:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 519.56 kB

  Acta valoració de mèrits i convocatòria proves mèdiques caporals

  Acta valoració de mèrits i convocatòria proves mèdiques caporals

  CATCert certifica que en data 28-11-2022 10:42:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 542.56 kB

  Acta resultats psicotècnics entrevista i convocatòria proves mèdiques

  Acta resultats psicotècnics entrevista i convocatòria proves mèdiques

  CATCert certifica que en data 02-12-2022 13:00:39 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 575.26 kB

  Acta convocatòria psicotècnics i entrevista torn reservat

  Acta convocatòria psicotècnics i entrevista torn reservat

  CATCert certifica que en data 05-12-2022 10:30:36 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 340.67 kB

  Acta resultats proves psicotècniques i entrevistes torn reservat i convocatòria prova mèdica

  Acta resultats proves psicotècniques i entrevistes torn reservat i convocatòria prova mèdica

  CATCert certifica que en data 09-12-2022 12:09:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 534.88 kB

  Acta final 6 places d'agent de la policia local

  Acta final 6 places d'agent de la policia local

  CATCert certifica que en data 20-12-2022 08:15:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 372.52 kB

^