Urbanisme i espai públic
Portada Urbanisme, Espai Públic i Habitatge Llicències i tràmits
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Llicències i tràmits
Obres particulars
 • Llicències d´obres majors
 • Llicències d´obres menors
 • Comunicació prèvia d´obres menors
 • Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització dels edificis
 • Llicències de parcel·lació
 • Llicències de moviment de terres
 • Llicències d´enderroc
 • Llicències de modificació de l´ús dels edificis i de les instal·lacions
 • Llicències de constitució d´un règim de propietat horitzontal
 • Llicències d´instal·lació i funcionament de grua
 • Llicències d´instal·lació d´elements publicitaris
 • Llicència de serveis ( gas, aigua, enllumenat, telefonia...).
 • Llicència d´altres elements visibles des de la via pública
 • Llicències provisionals
 • Llicències en sòl no urbanitzable
 • Modificacions de qualsevol llicència o comunicació prèvia
 • Retorn de fiances
 • Certificats de règim urbanístic
 • Informes certificats de legalitat urbanística
 • Informes previs urbanístics

.

Informació urbanística
 • Certificats de règim urbanístic
 • Informes certificats de legalitat urbanística
 • Informes previs urbanístics

.

Llicències i permisos d'activitats econòmiques
 • Llicència ambiental
 • Comunicació prèvia ambiental municipal i els seus canvis
 • Comunicació prèvia d´obertura i els seus canvis
 • Declaració responsable d´obertura i els seus canvis
 • Informe urbanístic vinculat a activitats
 • Revisió llicència ambiental
 • Canvis no substancials de les activitats sotmeses a llicència ambiental
 • Control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental
 • Control periòdic de les activitats sotmeses a llicència ambiental
 • Inspeccions activitats
 • Denúncies activitats
 • Comunicació prèvia de les activitats regulades pel Reglament d´espectacles públics i activitats recreatives ( bars i restaurants amb un aforament inferior a 150 persones) i les seves modificacions
 • Llicència municipal d´obertura de les activitats regulades pel reglament d´espectacles públics i activitats recreatives :
  • Establiment obert al públic destinat a espectacle públic i activitat recreativa musical amb un aforament autoritzat superior a 150 persones.
  • Establiment obert al púbic d´activitat de restauració amb un aforament autoritzat superior a 150 persones, i sempre que disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l´aire lliure.
 • Ocupació de la via pública: Llicències ocupació via pública vinculades a activitats (terrasses bars)

.

Circulació, vehicles, transports
 • Llicències guals per habitatges i activitats
 • Llicències reserva estacionament per a persones amb minusvalia
 • Llicències de càrrega i descàrrega particulars:
  • Per a obres en construcció
  • Per a situacions de caràcter excepcional d´activitats industrials existents.
Destaquem:
 
 
Terrasses bars i restaurants
Aquest mes de juliol l´Ajuntament ha començat un seguit de visites a tots els bars i restaurants que disposen de terrassa amb l´objectiu de verificar que compleixen la normativa vigent.Més informació...
 
^