Urbanisme i espai públic
Portada Urbanisme, Espai Públic i Habitatge Planejament i gestió urbanística
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Planejament i gestió urbanística
Planejament i Gestió urbanística

Planificació del territori municipal i participació en el planejament supramunicipal i territorial. Gestió i tramitació de les actuacions necessàries per a executar el planejament.

Funcions:

 • Participació en el Planejament Territorial, Plans Directors Sectorials, ....
 • Modificacions Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Plans parcials urbanístics
 • Plans especials autònoms i de desenvolupament
 • Plans de millora urbana
 • Convenis urbanístics
 • Tramitació expedients d'equidistribució: reparcel·lacions en totes les seves modalitats
 • Expedients d'expropiació
 • Expedients de cessions urbanístiques
 • Expedients d'ocupació directa
 • Dret de reallotjament
 • Projectes d'urbanització

.

^