Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2014-2015

Els orígens, el “Pacte per a la ciutat de Premià de Mar”

El pacte polític acordat el 12 de juliol de 2012 per conformar el govern municipal és fruit de l’acord de les dues principals forces polítiques escollides a les eleccions de maig de 2011, que sumen 14 dels 21 regidors i regidores del consistori, la qual cosa li dóna una forta estabilitat i una enorme legitimitat democràtica.

Es defineixen cinc eixos per desenvolupar les polítiques:

 1. Reactivació econòmica i lluita contra l’atur
 2. Polítiques de benestar social i salut
 3. Premià, una ciutat més neta i segura
 4. Educació, cultura i esport.
 5. Infraestructures i equipaments

A més de definir el marc general de les polítiques a realitzar, el Pacte per a la ciutat també indicava com s’havien de fer, apostant decididament per la transparència en l’acció pública, la cerca de la col·laboració de la ciutadania i les associacions en la millora de la ciutat i el foment de la participació ciutadana en el seu disseny i execució.

Hom parteix del reconeixement de la capacitat ciutadana per ser protagonista del seu present i del seu futur i de les limitacions de qualsevol govern democràtic, agreujades en un context d’incertesa i canvi constant, per definir línies de treball rígides o  dibuixades únicament des de la fredor del càlcul estadístic o la llunyania del despatx.  La força de la ciutat rau en la seva gent i el govern municipal vol treballar amb la ciutadania perquè, plegats, s’incrementa l’energia i el potencial d’actuació.

Tanmateix, la cerca de la participació i la col•laboració ciutadana no suposa un abandonament de la responsabilitat política del govern municipal,  ans el contrari, les decisions finals en el nostre sistema institucional corresponen al govern, però sempre seran més eficaces si es tenen en compte les aportacions de la ciutadania, en forma de suggeriments, propostes o crítiques.

Per al desplegament de l’acció política cal una administració pública àgil i intel·ligent i per aconseguir-ho cal millorar la capacitat de les persones que realitzen la seva tasca professional a l’ajuntament; agilitar els processos administratius i interactuar amb la ciutadania per esmenar-ne els errors i evitar les molèsties derivades del mal funcionament. Tot això en un context econòmic de crisi i de contenció dels recursos als pressupostos municipals i en un entorn normatiu canviant fruit dels vaivens constants que el govern estatal imposa als municipis. 

.

Actuacions 2014-2015

L’experiència des primers dos anys de mandat ens permet reordenar les polítiques definides al Pacte per a la ciutat per als anys 2014 i 2015 que es desplegaran  en 7 eixos:

 1. Activitat econòmica per lluitar contra l’atur.
 2. Sostenibilitat social, mediambiental i financera.
 3. Ciutat amable, neta i segura.
 4. Ciutat educadora, culta i divertida.
 5. Afegint valor a la ciutat.
 6. Govern obert: transparència i accés a la informació, col•laboració i participació.
 7. Administració intel·ligent.

La finalitat última d’aquestes actuacions és aconseguir que els premianencs i premianenques tinguin una vida digna i se sentin orgullosos de la seva ciutat.

.

Participa en la millora de Premià de Mar: fes la teva aportació al Programa d’actuació municipal

El govern municipal ha concretat les seves línies d’actuació en diferents projectes i activitats previstos per a l’última meitat del mandat. No volem que sigui un document estàtic i mentre duri la seva execució es pot continuar millorant i adaptant a les noves necessitats. Per aquest motiu, convidem a tothom a participar-hi, fent-hi comentaris o aportacions.

 
 
^