Cessió d'espais
Imprimir
La Biblioteca
 

La Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras cedeix els seus espais per fer presentacions de llibre, conferències, cursos, etc. a entitats i a col.lectius del municipi de Premià de Mar i a autors i artistes locals. Aquelles persones que hi estiguin interessades han d'enviar la petició a través del formulari

La Biblioteca ofereix els següents espais:

 • Sala Salvador Moragas (aforament 90 persones)
 • Vestíbul (exposicions)
 • Sala d'informàtica (20 ordinadors)
 • Sala de suport (planta 0)
 • Sala de petits lectors
 • Sala de suport infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

En general, cal que es tracti d'activitats culturals que coincideixin amb les línies d'actuació de la Biblioteca:

 • Promoció del llibre i la lectura
 • Narracions, contes, recitals, premis, concursos i tertúlies literàries
 • Conferències, exposicions, projeccions i audicions
 • Divulgació de publicacions i edicions
 • Suport a l'aprenentatge, la docència i l'autoformació
 • Estudi i treball en grup
 • Activitats que afavoreixin el debat, la cohesió social, la integració, la convivència i el diàleg
 • Tallers infantils
   

La sol·licitud ha d'incloure les següents dades:

 • Entitat o persona que fa la sol·licitud i dades de contacte
 • Tipus d'activitat (breu descripció i nom de l'acte)
 • Espai sol·licitat
 • Dia i hora d'inici i final de l'activitat i si es tracta d'una activitat i si es tracta d'una activitat amb periodicitat mensual de quin mes a quin mes durarà l'activitat i quins dies.
 • Públic a qui s'adreça, oberta al públic o d'accés restringit
 • Necessitats previstes d'equipament i material (taules, projector, cadires, aforament previst,etc.)

El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb vosaltres un cop acceptada la sol·licitud i us informarà de la disponibilitat de material i equipament.

La reserva d'espais s'ha de sol·licitar com a mínim amb 15 dies d'antelació (a excepció de Sala de Suport i Sala de treball infantil, que es pot sol·licitar pel mateix dia en franges de matí o tarda). 

En cas afirmatiu, caldrà formalitzar la cessió de l'espai amb el personal de la Biblioteca.

En cas negatiu, pot ser que la vostra sol·licitud no s'adeqüi als espais o a les línies d'actuació de la Biblioteca. Si ho creu oportú, el Departament de Cultura adreçarà la vostra sol·licitud a d'altres equipaments municipals dedicats al món de la cultura, l'espectacle i l'oci amb espais més adients a l'activitat que desitgeu dur a terme.


^