Publicacions

En aquest apartat teniu accés als reglaments que regulen la prestació de serveis de la biblioteca i el desenvolupament de la col.lecció de la BMR en els seus diferents formats, així com normatives i les memòries anuals.

La Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras és un espai per a la lectura, la informació i l'accés a la cultura. Alhora també és un espai de convivència, on persones amb diferents interessos conflueixen. Què és pot fer i què no a la biblioteca genera dubtes a moltes persones, per això dediquem a aquest espai a donar a conèixer els dos reglaments que regulen la prestació de serveis a la Biblioteca. Per una banda, la Normativa reguladora per a l'obtenció del carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis bibliotecaris vinculats, aquests serveis vinculats a què fa referència l'enunciat són el servei de préstec, internet i+ i WIFI.

Per una altra banda, conviu el Reglament de la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras que recull la normativa bàsica de la biblioteca i la Política de desenvolupament de la col.lecció, que reuneix les pautes que seguim per adquirir fons en els seus diferents formats.

^